Web Analytics Made Easy - Statcounter
 

Sijil Pengajian Ugama (SPU) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa (2 tahun) yang merangkumi pelbagai disiplin agama.

Sijil Pengajian al-Qur’an (SPA) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa (2 tahun) yang memberi tumpuan kepada bidang pengajian al-Qur'an.

Sijil Psikologi Islam & Kaunseling (SPIK) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa (2 tahun) yang memberi tumpuan kepada bidang pengajian psikologi dan kaunseling menurut cara pandang alam Islam

Sijil Pengajian Bahasa Arab (SPBA) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa (2 tahun) yang memberi tumpuan kepada pengajian asas Bahasa Arab.

Sijil Pengajian Bahasa Arab Lanjutan (SPBAL) ditawarkan untuk peserta yang telah tamat Sijil Pengajian Bahasa Arab (SPBA) atau yang setaraf dengannya.