Web Analytics Made Easy - Statcounter
top of page

Sijil Pengajian Ugama (SPU) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa (2 tahun) yang merangkumi pelbagai disiplin agama.

Sijil Pengajian al-Qur’an (SPA) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa (2 tahun) yang memberi tumpuan kepada bidang pengajian al-Qur'an.

Sijil Psikologi Islam & Kaunseling (SPIK) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa (2 tahun) yang memberi tumpuan kepada bidang pengajian psikologi dan kaunseling menurut cara pandang alam Islam

Sijil Pengajian Bahasa Arab (SPBA) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa (2 tahun) yang memberi tumpuan kepada pengajian asas Bahasa Arab.

Program ini menawarkan jaluran pendidikan bagi memulakan pengajian Islam secara asas untuk peserta dewasa. Program merangkumi pelbagai disiplin seperti pengajian al-Qur'an, Hadis, Aqidah, Syariah, Tasawwur serta Sejarah Islam. Program ini dijalankan secara separuh masa, sekali seminggu untuk tempoh masa 1 tahun dan 6 bulan.

Sijil & Kursus

Imej untuk program Sijil.jpeg

Program ini menawarkan pengajian asas Al-Qur'an dan solat secara amali bagi pelajar dewasa yang tiada asas pengetahuan mengenai Al-Qur'an dan ibadah harian.

Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada peserta mengenai isu-isu Fiqh berkaitan wanita. 

bottom of page