Web Analytics Made Easy - Statcounter
top of page

Pengenalan

1. Video pengenalan program diploma 

Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri ditubuhkan pada tahun 2000 dan bermula dengan program Diploma Pengajian Islam (DPI) secara sepenuh masa pada tahun 2002. Al-Zuhri disokong Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Persatuan Ulama dan Guru-guru Agama Singapura (PERGAS).

Kurikulum di Al-Zuhri disusun berdasarkan tradisi keilmuan Islam seperti  yang dirakamkan dalam cara pandang alam, falsafah dan matlamat pendidikan Islam yang bersumberkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Oleh itu, aspirasi pendidikan di Al-Zuhri adalah menawarkan pengajian dalam pelbagai disiplin ilmu (jāmiʿah) dan bersifat menyeluruh (kulliyah).

Program-program pengajian di Al-Zuhri dijalankan secara sepenuh masa dan separuh masa. Pengajian sepenuh masa membolehkan pelajar-pelajar madrasah setempat berpeluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Program sepenuh masa ditawarkan di peringkat Pra Diploma Pengajian Islam (PPI) dan Diploma Pengajian Islam (DPI).​

3. Video pengenalan program kursus & sijil

2. Video pengenalan program sarjana & pasca sarjana

Manakala pengajian separuh masa memberikan peluang kepada pelajar dewasa untuk menimbah ilmu agama secara mingguan pada peringkat sijil, diploma, diploma lanjutan, sarjana dan pasca sarjana. 

Sebagai institut pengajian tinggi, Al-Zuhri menawarkan program-program pengajian Islam yang berperanan di dalam membimbing para peserta dewasa untuk memahami, menghayati dan mengamalkan agama.

bottom of page