Web Analytics Made Easy - Statcounter
top of page
imej untuk banner Pengenalan Zuhri.jpeg

Pengenalan

Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri merupakan sebuah institusi pengajian tinggi yang pertama di Singapura menawarkan pengajian Islam di peringkat Diploma Pengajian Islam (DPI) secara sepenuh masa pada tahun 2002. Kini Al-Zuhri menawarkan  program pengajian di peringkat Sijil, Diploma, Diploma Lanjutan, Sarjana Muda dan Pasca Sarjana. Al-Zuhri disokong Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Persatuan Ulama dan Guru-guru Agama Singapura (PERGAS).

 

Matlamat Pendidikan Al-Zuhri adalah untuk melahirkan insan mulia yang bertaqwa dan berkebolehan supaya berjaya di dunia dan di akhirat. Sebagai institut pengajian tinggi, Al-Zuhri menawarkan program-program pengajian Islam yang berperanan di dalam membimbing para peserta di dalam memahami, menghayati dan mengamalkan agama berdasarkan tradisi keilmuan Islam seperti  yang dirakamkan dalam cara pandang alam, falsafah dan matlamat pendidikan Islam yang bersumberkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Oleh itu, aspirasi pendidikan di Al-Zuhri adalah menawarkan pengajian dalam pelbagai disiplin ilmu (jāmiʿah) dan bersifat menyeluruh (kulliyah).

 

Program pengajian di Al-Zuhri ditawarkan secara sepenuh masa dan separuh masa. Pengajian sepenuh masa membolehkan pelajar-pelajar madrasah setempat berpeluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Program sepenuh masa ditawarkan di peringkat Pra Diploma Pengajian Islam (PPI) dan Diploma Pengajian Islam (DPI). 

 

Manakala pengajian separuh masa memberikan peluang kepada pelajar dewasa untuk menimbah ilmu agama secara mingguan menerusi wadah fizikal dan virtual serta pendekatan dalam bilik darjah, kuliah dan simposium. Senarai program pengajian separuh masa seperti berikut:

1. Peringkat Pasca Sarjana

 • Program Pasca Sarjana Pengajian Islam (PSPI)

2. Peringkat Sarjana Muda

 • Sarjana Muda Pengajian Islam (SMPI)

3. Peringkat Diploma

 • Diploma Pengajian Islam Lanjutan (DPIL)

 • Diploma Pengajian Islam (DPI)

 • Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah (DPQS)

 • Diploma Pengajian Bahasa Arab (DPBA)

 • Diploma Psikologi Islam & Kaunseling (DPIK)

4. Peringkat Sijil

 • Sijil Pengajian Ugama (SPU)

 • Sijil Pengajian Al-Quran (SPA)

 • Sijil Pengajian Bahasa Arab (SPBA)

 • Sijil Pengajian Bahasa Arab Lanjutan (SPBAL)

 • Sijil Psikologi Islam & Kaunseling (SPIK)

5. Sijil Asas & Kursus 

 • Kursus Fiqh Wanita (KFW)

 • Kelas Al-Qur'an dan Fardhu Ain (KAFA)

 • Sijil Pengajian Islam Asas (SPIA)

6. Studies of Islam

 • Introduction to Islam (ITI)

 • Worldview and Civilization of Islam (WCI)

 • Certificate in Basic Islamic Studies (CBIS)

7. Program online

 • Sijil Pengajian Ugama Online (SPUO)

 • Sijil Pengajian Al-Qur'an Online (SPAO)

 • Sijil Psikologi Islam & Kaunseling Online (SPIKO)

 • Diploma Pengajian Islam Zuhri Online (DPIZO)

 • Diploma Pengajian Al-Qu'ran & Al-Sunnah Online (DPQSO)

 • Diploma Psikologi Islam & Kaunseling Online (DPIKO)

bottom of page