Web Analytics Made Easy - Statcounter
top of page

Pengiktirafan Universiti

15 Sep 2019 Majlis Konvokesyen ke-9 _124

Universitas Ibn Khaldun

Lokasi: Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Fakulti: Pengajian Islam (Fakultas Agama Islam)

Laman Web: http://www.uika-bogor.ac.id

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Lokasi: Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 
Fakulti: Pengajian Islam
Jangkamasa Pengajian: 3 tahun
Laman Web: http://www.ukm.my/fpi

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Lokasi: Perak Darul Ridzuan, Malaysia
Fakulti: Pendidikan Bahasa Arab & Fakulti Pendidikan Islam
Jangkamasa Pengajian: 3 tahun
Laman Web: http://www.upsi.edu.my

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Lokasi: Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Fakulti: Al-Quran dan Sunnah, Da'wah dan Pengurusan Islam
Jangkamasa Pengajian: 4 tahun
Laman Web: http://www.usim.edu.my

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
Lokasi: Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Fakulti: Syariah
Jangkamasa Pengajian: 4 tahun
Laman Web: http://www.kuis.edu.my

Kolej Universiti Insaniah (KUIN)
Lokasi: Alor Star, Kedah Darulaman, Malaysia
Fakulti: Usuluddin, Bahasa Arab & Syariah
Jangkamasa Pengajian: 4 tahun
Laman Web: http://www.kuin.edu.my

Universiti Malaya (UM)
Lokasi: Lembah Pantai, Kuala Lumpur, Malaysia
Fakulti: Usuluddin, Syariah, Bahasa Arab & Bahasa Melayu
Jangkamasa Pengajian: 3 tahun
Laman Web: http://www.um.edu.my

Pergas - UIAM
Lokasi: Wisma Indah, Singapura
Fakulti: Islamic Revealed Knowledge
Jangkamasa Pengajian:5 tahun
Laman Web: http://www.pergas.org.sg/birkh.html

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Lokasi: Gombak, Selangor Darul Ehsan
Fakulti: Islamic Revealed Knowledge (IRK)
Jangkamasa Pengajian: 4 tahun
Laman Web: http://www.iiu.edu.my

Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
Fakulti: Pengajian Islam Kontemporari
Jangkamasa Pengajian: 4 tahun
Laman Web: http://www.unisza.edu.my

Universiti Putra Malaysia (UPM)
Lokasi: Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Fakulti: Pengajian Pendidikan Bahasa Moden & Komunikasi
Jangkamasa Pengajian: 4 tahun
Laman Web: http://www.upm.edu.my

bottom of page