Web Analytics Made Easy - Statcounter
top of page

Sijil Psikologi Islam dan Kaunseling (SPIK)

PENDAHULUAN

Sijil Psikologi Islam dan Kaunseling (SPIK) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa selama 2 tahun untuk mempelajari ilmu psikologi dan kaunseling yang berteraskan Islam. Objektif pengajian ini untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai hakikat insan menurut cara pandangan alam Islam, juga turut membandingkannya dengan pandangan-pandangan psikologi konvensional tentang insan.

22_edited.jpg

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN

 • Berusia tidak kurang daripada 16 tahun.

 • Memiliki kemahiran asas membaca al-Qur'an dan fardhu 'ain

Pengajian Secara Odit

Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.

MUSIM PENGAJIAN

Semester 1

Penggal 1

Minggu Pengajian (Januari-Mac): 13 minggu

Minggu Peperiksaan (Mac): 2 minggu

Minggu Cuti (Apr): 1 minggu

 

Penggal 2

Minggu Pengajian (April-Jun): 13 minggu

Minggu Peperiksaan (Jun): 2 minggu

Minggu Cuti (Jun): 1 minggu

Semester 2

Penggal 3

Minggu Pengajian (Julai-September): 13 minggu

Minggu Peperiksaan (September): 2 minggu

Minggu Cuti (September): 1 minggu

 

Penggal 4

Minggu Pengajian (Oktober-Disember): 13 minggu

Minggu Peperiksaan (Disember): 2 minggu

Minggu Cuti (Disember): 1 minggu

JADUAL PROGRAM PENGAJIAN

Jadual kelas yang ditawarkan boleh didapatkan dengan menekan butang "Daftar Secara Online" di akhir lelaman ini

SISTEM & SILIBUS PENGAJIAN

Pengajian secara fizikal dalam bilik darjah dan/atau menerusi wadah virtual zoom.

Berikut adalah perincian modul: - 

 1. Pengenalan kepada Psikologi Islam & Tokoh-tokohnya

 2. Psikologi Islam dan Barat

 3. Psikologi Pendidikan 

 4. Faham Tingkah Laku 

 5. Psikologi Perkembangan Bayi dan Kanak-Kanak 

 6. Psikologi Perkembangan Remaja, Dewasa dan Orang Tua 

 7. Pengenalan kepada Psikologi Moden 

 8. Asas Psikologi Keluarga

 9. Pengenalan kepada Kaunseling Islam 

 10. Prinsip & Proses Bimbingan dan Kaunseling 

 11. Persepsi & Personaliti 

 12. Kaedah Terapi 

 13. Penilaian & Pelan Tindakan dalam kaunseling 

 14. Kemahiran Asas dan Teknik Kaunseling 

 15. Perbezaan Kaunseling Islam & Barat 

 16. Asas Kaunseling Keluarga

PENGANUGERAHAN SIJIL

Sijil Psikologi Islam dan Kaunseling akan dianugerahkan mengikut kelas-kelas yang berdasarkan kepada Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan.

JALUR PENGAJIAN

Peserta yang berjaya menamatkan pengajian Sijil Psikologi Islam & Kaunseling (SPIK) berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program separuh masa seperti program Diploma Psikologi Islam & Kaunseling (DPIK) atau Diploma Pengajian Islam (DPIZ) di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri.

YURAN PENGAJIAN

Yuran pendaftaran: $62 

Yuran pengajian: $526.80 setiap semester yang dibayar secara bulanan sebanyak $87.80 menerusi giro

bottom of page