Sijil Pengajian Al-Quran (SPA)

PENDAHULUAN

Sijil Pengajian Al-Qur'an (SPA) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa selama 2 tahun untuk memperdalami ilmu-ilmu al-Quran seperti sejarah pembukuan al-Qur'an, sejarah para ulama qira'ah, tajwid dan ilmu fawasil dan dhawabit. Di samping itu, modul-modul pengajian Islam teras juga ditawarkan seperti aqidah, shariah dan hadith. 

10a.jpg

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN

 • Berusia tidak kurang daripada 16 tahun.

 • Pernah mengikuti pengajian Islam secara formal di pelbagai institusi pengajian seperti masjid, persatuan Islam, agensi swasta dan lain-lain.

 • Berupaya membaca Al-Quran dengan baik.

Pengajian Secara Odit

Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.

MUSIM PENGAJIAN

Pengajian mengambil masa 6 semester (atau 2 tahun) untuk tamat dan setiap semester mengambil masa 4 bulan. Setiap semester mengambil masa 17 minggu, yang mencakupi 14 minggu pengajian, 2 minggu peperiksaan dan 1 minggu cuti. Pelajar akan mengambil 2 modul untuk setiap semester.

 

Semester 1:

Minggu Pengajian : Feb – Mei (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Mei (2 minggu)

Minggu Cuti : Mei (1 minggu)

Semester 2:

Minggu Pengajian : Jun – Sep (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Sep (2 minggu)

Minggu Cuti : Sep (1 minggu)

Semester 3:

Minggu Pengajian : Okt – Jan (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Jan (2 minggu)

Minggu Cuti : Jan (1 minggu)

Semester 4:

Minggu Pengajian : Feb – Mei (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Mei (2 minggu)

Minggu Cuti : Mei (1 minggu)

Semester 5:

Minggu Pengajian : Jun – Sep (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Sep (2 minggu)

Minggu Cuti : Sep (1 minggu)

Semester 6:

Minggu Pengajian : Okt – Jan (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Jan (2 minggu)

Minggu Cuti : Jan (1 minggu)

JADUAL PROGRAM PENGAJIAN
SISTEM & SILIBUS PENGAJIAN

Komponen Pengajian

 • Pengajian secara fizikal dalam bilik darjah dan/atau menerusi wadah virtual zoom

 • Sesi kuliah

 

Aktiviti Pembelajaran

 • Tugasan

 • Pembentangan

 • Perbincangan

 • Kuiz

 • Webinar

 • Kajian Kes

 

Perincian Program

SPAO matapelajaran.png
PENGANUGERAHAN SIJIL

Sijil Pengajian Al-Quran akan dianugerahkan mengikut kelas-kelas yang berdasarkan kepada Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan.

JALUR PENGAJIAN

Peserta yang berjaya menamatkan pengajian Sijil Pengajian Al-Quran (SPA) berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program separuh masa seperti program Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah (DPQS) atau Diploma Pengajian Islam (DPIZ) di Institut Pengajian Al-Zuhri.

YURAN PENGAJIAN

Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $54.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $86.00 sebulan (dibayar melalui giro).