Program Pasca Siswazah Pengajian Islam (PSPI) kerjasama dengan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun (SPS – UIKA) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa bagi peringkat Master yang merangkumi pengajian dan penyelidikan dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

Program Pasca Siswazah Pengajian Islam (PSPI) kerjasama dengan Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban Raja Zarith Sofiah (RZS CASIS) – Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ditawarkan bagi peringkat Master dan PhD yang merangkumi pengajian dan penyelidikan dalam bidang falsafah, sains dan peradaban Islam.

Pasca Sarjana

15%20Sep%202019%20Majlis%20Konvokesyen%2