Sarjana Muda Pengajian Islam (SMPI) - UIKA

PENDAHULUAN

Sarjana Muda Pengajian Islam kerjasama dengan Fakultas Agama Islam - Universitas Ibn Khaldun (FAI – UIKA) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa bagi peringkat sarjana muda yang merangkumi pengajian dalam bidang Pendidikan Agama Islam. SMPI Zuhri-UIKA bertujuan memberi peluang kepada lulusan program diploma pengajian Islam di Al-Zuhri, Andalus dan Cordova dan lain-lain institusi yang diiktiraf untuk melanjutkan pengajian Islam secara separuh masa ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan ini mereka mendapat peluang untuk mendalami dan meluaskan pemikiran serta kefahaman Islam sejajar dengan keperluan-cabaran semasa yang sesuai dengan konteks tempatan.

  • Berusia tidak kurang dari 17 tahun

  • Telah menamatkan pengajian Islam secara formal peringkat diploma di Al-Zuhri, Andalus, Cordova dan lain-lain institusi pendidikan yang diiktiraf

Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN
MUSIM PENGAJIAN

Musim pengajian menempuh sistem semester sebagaimana berikut:

  • Semester 1, Januari – Jun

  • Semester 2, Julai – Disember

Dengan susunan modul sebagaimana berikut: 

modul SMPI UIKA.png
SISTEM PENILAIAN

Penilaian dijalankan merangkumi komponen-komponen pengajian seperti berikut:

PENGANUGERAHAN SIJIL

Sijil dianugerahkan berdasarkan kepada Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan dan penulisan skripsi diselesaikan

JALUR PENGAJIAN

Peserta yang berjaya menamatkan pengajian Sarjana Muda Pengajian Islam (SMPI) berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program master di program Pasca Siswazah Pengajian Islam (PSPI) kerjasama Zuhri dan UIKA dan universiti-universiti lain di Indonesia atau Malaysia

YURAN PENGAJIAN

Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $214.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $303.00 sebulan (dibayar melalui giro).