Web Analytics Made Easy - Statcounter
top of page

Diploma Pengajian Islam (DPI)

PENDAHULUAN

Diploma Pengajian Islam (DPI) adalah pengajian sepenuh masa selama 2 tahun.  Sesuai untuk lulusan madrasah sepenuh masa yang sudah tamat menengah 4 atau pra-universiti dan ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

3a_edited.jpg
SYARAT-SYARAT KEMASUKAN

 Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Diploma Pengajian Islam perlu memenuhi syarat-syarat di bawah:

  1. Berusia tidak kurang daripada 16 tahun

  2. Pengajian sekurang-kurangnya 10 tahun di madrasah sepenuh masa atau institusi yang diiktiraf  setaraf dengannya

  3. Berkelulusan Sijil Empat (STE) kelolaan MUIS atau Thanawi Rabi’ (menengah 4) daripada madrasah yang diiktiraf

  4. Mempunyai sekurang-kurangnya 3 kredit GCE ‘O’ Level

  5. Selain daripada kelayakan akademik, sikap positif, aktif, cemerlang dalam kepimpinan dan pengetahuan am diberi keutamaan.

PROSEDUR KEMASUKAN

Sebelum melakukan pendaftaran, sila dapatkan nasihat lebih lanjut dengan menyertakan senarai pekara berikut ke alamat emel info@zuhri.com.sg:

 1. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan

 2. Surat keterangan (testimonial letter) daripada sekolah, jika ada

 3. Salinan surat berhenti atau keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)

 4. Calon tidak dibenarkan untuk membuat pendaftaran selepas 2 minggu pengajian bermula

TEMPOH PENGAJIAN

Tempoh pengajian bagi Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri adalah tidak kurang daripada 2 tahun (6 semester). Al-Zuhri mengamalkan sistem 3 semester dalam jangkamasa 12 bulan. Setiap semester mempunyai 15 minggu pengajian dan 2 minggu cuti.

PPI TEMPOH PENGAJIAN.png
SISTEM & SILIBUS PENGAJIAN

Komponen Pengajian

 • Modul wajib teras pengajian Islam, modul bahasa, modul sejarah & peradaban Islam, modul pendidikan

 • Aktiviti di luar bilik darjah

Aktiviti Pembelajaran

 • Tugasan

 • Pembentangan

 • Perbincangan

Perincian Program

Modul pengajian dikategorikan kepada modul wajib dan modul elektif sebagaimana berikut:

 • Ulum al-Qur'an

 • Ulum al-Hadith                                 

 • Ilmu Fiqh

 • Akidah

 • Akhlak                                      

 • Bahasa Arab                                                                                  

 • Bahasa Melayu                                                                                               

 • Bahasa Inggeris                                                                                  

 • Tasawwur Islam                                           

 • Sejarah Pendidikan Islam                                                                                                                        

 • Metodologi Kajian Ilmiah

 • Sejarah Peradaban Islam                                           

 • Sains Islam                                                                                      

 • Teknologi Maklumat                                                                       

 • Pengajian Pendidikan Nasional dan Silang Budaya                                  

 • Pengajian Pemikiran Islam di Singapura                                    

 • Kepimpinan

 • Keusahawanan                                                              

SISTEM PENILAIAN

Penilaian dijalankan secara berterusan dan di akhir setiap penggal. Tujuan penilaian berterusan ialah untuk membolehkan pelajar dan pensyarah menilai kebolehan dan pencapaian seseorang pelajar dari masa ke semasa supaya pelajar dan pensyarah dapat mengambil tindakan yang sewajarnya.

PENGANUGERAHAN SIJIL

Pra Diploma Pengajian Islam akan dianugerahkan mengikut kelas-kelas yang berdasarkan kepada Himpunan Purata Timbunan Nilai Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan.

JALUR PENGAJIAN

Peserta yang berjaya menamatkan pengajian Diploma Pengajian Islam (DPI) berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program Sarjana Muda dari universiti-universiti yang diiktiraf.

WAKTU PENGAJIAN

Isnin hingga Jumaat (pagi dan petang) - Wisma Indah

YURAN PENGAJIAN

Yuran Pendaftaran: $120.00
Yuran Bulanan: $1432.80 setiap semester (6 bulan) yang dibayar secara bulanan sebanyak $238.80 menerusi giro

bottom of page