Sijil Pengajian Ugama Online (SPUO)

PENDAHULUAN

Program Sijil Pengajian Ugama Online (SPUO) adalah pengajian Islam separuh masa dijalankan menerusi wadah online bagi peringkat asas yang merangkumi pelbagai disiplin ilmu-ilmu teras agama seperti aqidah, sirah, fiqh, tasawwur Islam, dan sebagainya.

Program SPUO ini diadakan bagi mereka yang tidak berpeluang untuk ikuti pengajian secara fizikal di cawangan pada masa yang ditetapkan.

Dengan mengikuti program ini, mereka dapat mengetahui secara menyeluruh dasar-dasar agama dan memahami dengan lebih jelas ajaran-ajaran agama Islam agar dapat mengamalkannya sebaik mungkin dalam kehidupan harian.
 

SYARAT-SYARAT PENGAJIAN

 • Program ini dibuka kepada semua yang berusia 16 tahun ke atas. 

 • Untuk sertai SPUO, peserta hanya perlu mempunyai asas fardhu ‘ain dan kemahiran baca al-Qur’an peringkat asas. 

MUSIM PENGAJIAN

Semester 1:

Minggu Pengajian : Feb – Mei (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Mei (2 minggu)

Minggu Cuti : Mei (1 minggu)

Semester 2:

Minggu Pengajian : Jun – Sep (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Sep (2 minggu)

Minggu Cuti : Sep (1 minggu)

Semester 3:

Minggu Pengajian : Okt – Jan (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Jan (2 minggu)

Minggu Cuti : Jan (1 minggu)

Semester 4:

Minggu Pengajian : Feb – Mei (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Mei (2 minggu)

Minggu Cuti : Mei (1 minggu)

Semester 5:

Minggu Pengajian : Jun – Sep (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Sep (2 minggu)

Minggu Cuti : Sep (1 minggu)

Semester 6:

Minggu Pengajian : Okt – Jan (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Jan (2 minggu)

Minggu Cuti : Jan (1 minggu)

SISTEM & SILIBUS PENGAJIAN

Komponen Pengajian

 • Pengajian atas talian dilakukan secara live-synchronous menerusi platform Microsoft Teams atau Zoom

 • Sesi persidangan "synchronous web conference" selama 4 kali dalam setahun

 

Aktiviti Pembelajaran

 • Tugasan

 • Pembentangan

 • Perbincangan

 • Kuiz

 • Webinar

 • Kajian Kes

Jadual Pengajian

 • Hari: Sabtu/Ahad

 • Masa: 8.00 - 10.45 pagi

Perincian Program

SPUO matapelajaran.png
PENGANUGERAHAN SIJIL

SPUO akan dianugerahkan sijil dengan peringkat-peringkat kelayakan yang berdasarkan kepada Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang terkumpul setelah keseluruhan modul diselesaikan.

JALUR PENGAJIAN

Peserta yang berjaya menamatkan pengajian SPUO berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program separuh masa seperti program Diploma Pengajian Islam (DPIZ) dan Diploma Pengajian al-Qur’an dan al-Sunnah (DPQS).  

YURAN PENGAJIAN

Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $54.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $86.00 sebulan (dibayar melalui giro).

Yuran tidak termasuk buku dan nota tambahan.