Web Analytics Made Easy - Statcounter
top of page

Sijil Pengajian Ugama

SPU A

  • Wisma Indah

Huraian Perkhidmatan

Sijil Pengajian Ugama (SPU) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa selama 2 tahun yang merangkumi pelbagai disiplin agama. Di samping menawarkan pengajian agama yang teras seperti pengajian al-Quran, al-hadith dan al-Shariah. Sijil Pengajian Ugama juga menawarkan beberapa pengajian yang mempunyai aspek aplikasi dan kefahaman berdasarkan kepada keadaan dan kehidupan semasa seperti Tasawwur Islam, Sejarah Tamadun Islam dan Sejarah Pendidikan Islam. Pengajian ini sesuai untuk peserta yang sudah mengikuti pengajian fardhu ‘ain peringkat asas di pelbagai institusi pengajian Islam.


Sesi Akan Datang


Contact Details

63449252

info@zuhri.com.sg

Al-Zuhri Institute of Higher Learning / Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, Wisma Indah, Singapore


bottom of page