Web Analytics Made Easy - Statcounter
top of page

Puan Sundusia Rosdi

Puan Sundusia Rosdi adalah mantan pustakawan kanan Singapura. Beliau juga adalah seorang pengkaji, penulis dan penyunting yang mempunyai pengalaman luas dalam bidangnya dan telah menghasilkan beberapa tajuk buku. Buku terkini yang ditulis oleh beliau adalah Kiai Zuhri Mutammim: Ilmuwan, Pemikir dan Sumber Inspirasi. Terbitan Haji Wan Hussin Zoohri.

Antara buku-buku yang disusun, disunting dan ditulis oleh beliau:
 

1) 3 tajuk buku Siri Obor Ummah: Jejak Tokoh-Tokoh Agama Islam Singapura,

Siri 2-4 (2015- 2019). Terbitan Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Singapura. 

2)  3 buku tentang Masyarakat Bawean di Singapura: Masyarakat Bawean.

Singapura La Ao Be (2015), Pondok Bawean Singapura (2019) dan

Aocak Phebien (Berbahasa Bawean) (2022). Terbitan Persatuan Bawean Singapura. 

3) Bibliography of Malay Muslim Community in Singapore (2018). Terbitan Institute of Southeast Asia - Yusuf Ishak. 

4) Bibliografi 100 tahun Karya Asatizah Singapura (2019). Terbitan Pergas. 

5) Kiai Zuhri Mutammim: Ilmuwan, Pemikir dan Sumber Inspirasi. Terbitan Haji Wan Hussin Zoohri, 2023. 


Kelulusan: 

1. Bachelor of Arts (Hons) (History) Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, 1977. 

2. Post-Graduate Diploma in Librarianship, University College of Wales, Aberystwyth, United Kingdom,1981. 

 

Pengalaman Kerja: 

1. Pustakawan Kanan, Lembaga Perpustakaan Negara, Singapura, 1977-2012. 

2. Konsultan separuh masa, Perpustakaan Kajian Pergas, 2012-2019. 

Seminar Ulama Kepulauan Melayu-Indonesia

bottom of page