Web Analytics Made Easy - Statcounter
top of page

Seminar Ulama Kepulauan Melayu-Indonesia

Muhammad Hidhir bin Muhammad Jamil

 

Ustaz Muhammad Hidhir bin Muhammad Jamil merupakan pensyarah tetap peringkat diploma di Andalus dan syarikat kerabat, Al-Zuhri dan Cordova. Beliau mempunyai pengalaman mengajar selama 12 tahun. Di samping itu beliau juga mempunyai pengalaman luas dalam bidang penyuntingan video. Gabungan dua bakat yang diminati beliau banyak menghasilkan video dan poster dakwah yang menjadi tarikan para belia masa kini.

Kelulusan pengajian beliau adalah:

1) Bachelor in Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (IRKHS) (Al-Quran & Al-Sunnah), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2009-2013.

2) Master in ‘Ulum Al-Hadis, Al-Madinah International University, 2022 hingga kini.

bottom of page