Web Analytics Made Easy - Statcounter
top of page

Seminar Ulama Kepulauan Melayu-Indonesia

Dr. Badrul Fata Bin Muhd Ridwan

Dr. Badrul Fata adalah seorang pensyarah tetap di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri yang berdedikasi dan berpengalaman luas dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan pengajian Islam.

Beliau juga adalah seorang tokoh dalam bidang pendidikan Bahasa Arab yang mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam sistem pendidikan Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah. Dengan kepakaran selama dua dekad ini, beliau telah mengasah kemahirannya dengan sempurna, menjadi peneraju sebenar dalam bidang pendidikan Bahasa Arab di Madrasah Singapura.

 

Sepanjang kerjayanya yang luas, beliau telah memainkan peranan penting dalam  pertumbuhan pendidikan serta membangunkan sumber pengajaran dan pembelajaran, panduan guru dan pembangunan profesional dan penilaian diagnostik. Di samping itu,  beliau pernah aktif dalam memberikan nasihat yang membina dan maklum balas yang berharga dalam peranan beliau sebagai penyunting buku Bahasa Arab Fitrah dan pelatih Bahasa Arab bagi guru-guru di Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah dalam negara dan Irsyad Internation di luar negara itu telah banyak memberi kesan terhadap pendidikan Bahasa Arab.

Selain itu, Dr. Badrul Fata juga adalah salah seorang Ahli Jawatankuasa Bersekutu Fatwa MUIS  yang memegang jawatan penting dalam Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) selama lebih dari 10 tahun. Peranan ini melibatkan sebahagian daripada jawatankuasa yang bertanggungjawab mengeluarkan pendapat atau fatwa perundangan Islam, yang memberi panduan tentang perkara agama dan undang-undang mengikut prinsip Islam.

Latar belakang dan kerjaya beliau boleh diringkaskan seperti berikut:

 

Pengalaman:

Guru Mentor (2014 - Semasa): Badrul berkhidmat sebagai Guru Mentor di Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah. Dalam peranan ini, beliau melatih dan mentor guru Bahasa Arab, memberikan maklum balas yang membina, dan menyumbang kepada pembangunan dan pelaksanaan rancangan penambahbaikan jabatan Bahasa Arab. Beliau juga mengurus dan membangunkan guru bahasa Arab selaras dengan pelan strategik institusi.

 

Ketua Jabatan Jabatan ALIS (Menengah) (2010 - 2013): Dalam peranan ini, beliau bertanggungjawab membangunkan dan melaksanakan rancangan penambahbaikan bagi jabatan Bahasa Arab dan Pengajian Islam. Beliau menyelia kurikulum, menilai kemajuan pelajar, menyediakan laporan, menguruskan belanjawan jabatan, dan mengekalkan rekod pelajar.

 

Pembangun Sumber Arab (2008 - 2009): Badrul memainkan peranan penting dalam menetapkan matlamat untuk hasil pembelajaran bahasa Arab pelajar. Beliau menetapkan piawaian untuk kemajuan, mencipta sumber pengajaran dan pembelajaran, membangunkan panduan guru, melaksanakan penilaian diagnostik, dan menyediakan pembangunan profesional.

 

Ketua Jabatan Bahasa Arab dan Pengajian Islam (Rendah & Menengah) (2004 - 2005): Badrul bertanggungjawab menetapkan hala tuju program Bahasa Arab dan Pengajian Islam. Beliau merancang, melaksanakan, dan melaksanakan program-program ini dan memudahkan rangkaian dan kerjasama dengan Madrasah lain untuk mempromosikan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab.

 

Ketua Jabatan Bahasa Arab (Rendah) (2003 - 2004) Penyelaras Bahasa Arab (Primary) (2001 - 2002)

Pendidikan:

 

Doktor Falsafah (PhD) dalam Pengajaran Bahasa Arab (2015 - 2019): Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia Diploma Pakar dalam Pengajaran dan Pembelajaran

 

(2007 - 2008): Institut Pendidikan Kebangsaan (NIE), Singapura Sarjana Syariah

 

(2000 - 2004): Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia Sarjana Muda Seni, Pengajian Islam, dan Bahasa Arab

 

(1993 - 1997): Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir.

 

Kemahiran/Penerbitan:

 

Dr. Badrul Fata adalah jurulatih Bahasa Arab untuk Irsyad dan guru luar negara di IRSYAD INTERNATIONAL. Beliau juga berkhidmat sebagai editor Buku Bahasa Arab Fitrah.

 

Beliau telah menyumbangkan artikel kepada MAJALAH PERGAS, termasuk "Interaksi Antara Nas Dan Realiti: Menggagas Teori Perkembangan Hukum di Singapura" dalam isu 16 dan 17/2006.

 

Aktiviti Profesional:

 

Pada tahun 2021, Badrul telah menyertai Latihan Usul Fiqh MUIS ARS untuk Asatizah. Beliau merupakan Ahli Jawatankuasa Bersekutu Fatwa MUIS sejak 2019.

 

Dari tahun 2008 hingga 2017, beliau berkhidmat sebagai Ahli Jawatankuasa Bersekutu Fatwa MUIS. Antara 2003 dan 2006, Badrul merupakan sebahagian daripada PERGAS Mudarasah Asatizah.

 

Pengalaman luas, pendidikan, dan sumbangan Dr. Badrul Fata dalam bidang pendidikan Bahasa Arab dan Pengajian Islam menjadikan beliau seorang penceramah yang berkelayakan dan berpengetahuan tinggi untuk seminar ini.

bottom of page