Sijil Psikologi Islam dan Kaunseling Online (SPIKO)

PENDAHULUAN

Program Sijil Psikologi Islam dan Kaunseling Online (SPIKO) adalah pengajian Islam separuh masa dijalankan menerusi wadah online. Peserta didedahkan dengan asas-asas ilmu psikologi dan kaunseling yang berteraskan Islam. Objektif pengajian ini untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai hakikat insan menurut cara pandangan alam Islam, juga turut membandingkannya dengan pandangan-pandangan psikologi konvensional tentang insan.

Program SPIKO diadakan bagi mereka yang tidak berpeluang untuk ikuti pengajian secara fizikal di cawangan.

Dengan mengikuti program ini, peserta dapat mengetahui dasar-dasar psikologi Islam dan kaunseling. 
 

SYARAT-SYARAT PENGAJIAN

 • Program ini dibuka kepada semua yang berusia 16 tahun ke atas. 

 • Untuk sertai SPIKO, peserta hanya perlu mempunyai asas fardhu ‘ain dan kemahiran baca al-Qur’an peringkat asas. 

MUSIM PENGAJIAN

Semester 1:

Minggu Pengajian : Feb – Mei (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Mei (2 minggu)

Minggu Cuti : Mei (1 minggu)

Semester 2:

Minggu Pengajian : Jun – Sep (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Sep (2 minggu)

Minggu Cuti : Sep (1 minggu)

Semester 3:

Minggu Pengajian : Okt – Jan (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Jan (2 minggu)

Minggu Cuti : Jan (1 minggu)

Semester 4:

Minggu Pengajian : Feb – Mei (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Mei (2 minggu)

Minggu Cuti : Mei (1 minggu)

Semester 5:

Minggu Pengajian : Jun – Sep (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Sep (2 minggu)

Minggu Cuti : Sep (1 minggu)

Semester 6:

Minggu Pengajian : Okt – Jan (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Jan (2 minggu)

Minggu Cuti : Jan (1 minggu)

SISTEM & SILIBUS PENGAJIAN

Komponen Pengajian

 • Pengajian atas talian dilakukan secara live-synchronous menerusi platform Microsoft Teams atau Zoom

 • Sesi persidangan "synchronous web conference" selama 4 kali dalam setahun

 

Aktiviti Pembelajaran

 • Tugasan

 • Pembentangan

 • Perbincangan

 • Kuiz

 • Webinar

 • Kajian Kes

Jadual Pengajian

 • Hari: Sabtu

 • Masa: 2.30 - 5.15 petang

 

Perincian Program

SPIKO matapelajaran.png
PENGANUGERAHAN SIJIL

SPIKO akan dianugerahkan sijil dengan peringkat-peringkat kelayakan yang berdasarkan kepada Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang terkumpul setelah keseluruhan modul diselesaikan.

JALUR PENGAJIAN

Peserta yang berjaya menamatkan pengajian Sijil Psikologi Islam dan Kaunseling (SPIKO) berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program separuh masa seperti program Diploma Psikologi Islam & Kaunseling (DPIK) atau Diploma Pengajian Islam (DPIZ). 

YURAN PENGAJIAN

Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $54.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $86.00 sebulan (dibayar melalui giro).

Yuran tidak termasuk buku dan nota tambahan.