AL-ZUHRI

Administrator

Administrator

Monday, 14 February 2011 00:37

Diploma Pengajian Bahasa Arab (DPBA)

 

 

PENDAHULUAN


Diploma Pengajian Bahasa Arab Al-Zuhri (DPBA) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa bagi peringkat pos-menengah yang mendalami bahasa arab. Di samping pengajian yang mendalami bahasa arab seperti ‘Ilmu Nahu, ‘Ilmu Saraf, Mutola’ah, ‘Ilmu Balaghah, program ini juga menawarkan beberapa pengajian yang mempunyai aspek aplikasi dan kefahaman berdasarkan kepada keadaan dan kehidupan semasa seperti Tasawwur Islam, Tamadun Islam, Pengajaran dan Sirah Nabi saw. DPBA bertujuan memberi peluang kepada lulusan program Sijil Pengajian Bahasa Arab (SPBA) di Al-Zuhri, lulusan Menengah Empat (Madrasah Sepenuh Masa) dan dari institusi yang setaraf dengannya untuk melanjutkan pengajian Bahasa Arab (bukan sepenuh masa) ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan ini mereka mendapat peluang mengusainya untuk tujuan mendalami pengajian Islam.

 

 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


• Berusia tidak kurang dari 17 tahun

• Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat menengah di institusi pengajian agama seperti madrasah masjid, persatuan Islam atau agensi swasta.


Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.


Pengajian Secara Odit (Berkala1)

• Berusia tidak kurang dari 17 tahun


Lembaga Pengurusan boleh melakukan interviu terhadap calon-calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.

 

 

MUSIM PENGAJIAN


Semester 1:

Penggal 1

Minggu Pengajian (Feb-Apr): 10 minggu

Minggu Peperiksaan (Apr): 2 minggu

Minggu Cuti (Mei): 1 minggu


Penggal 2

Minggu Pengajian (Mei-Jul): 10 minggu

Minggu Peperiksaan (Jul): 2 minggu

Minggu Cuti (Jul): 1 minggu


Semester 2:

Penggal 3

Minggu Pengajian (Ogos-Okt): 10 minggu

Minggu Peperiksaan (Okt): 2 minggu

Minggu Cuti (Okt): 1 minggu


Penggal 4

Minggu Pengajian (Nov-Jan): 10 minggu

Minggu Peperiksaan (Jan): 2 minggu

Minggu Cuti (Jan): 1 minggu


 

SISTEM PENILAIAN


Penilaian dijalankan secara berterusan dan di akhir setiap penggal. Tujuan penilaian berterusan ialah untuk membolehkan pelajar dan pensyarah menilai kebolehan dan pencapaian seseorang pelajar dari masa ke semasa supaya pelajar dan pensyarah dapat mengambil tindakan yang sewajarnya.


 

PENGANUGERAHAN SIJIL


Sijil Diploma Pengajian Bahasa Arab akan dianugerahkan mengikut kelas-kelas yang berdasarkan kepada Himpunan Purata Timbunan Nilai Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan.


 

JALUR DPBA


Peserta yang berjaya menamatkan pengajian DPBA berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program separuh masa seperti program Sarjana Muda Pengajian Islam (SMPI) di Institut Pengajian Al-Zuhri.

 

 

YURAN PENGAJIAN


Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $54.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $88.00 sebulan (dibayar melalui giro).


Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.


Sila ke lelaman www.zuhri.com.sg untuk maklumat terperinci program DPBA.

 


 

 

PENDAHULUAN


Diploma Pengajian Al-Qur’an dan Al-Sunnah Al-Zuhri (DPQS) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa bagi peringkat pos-menengah yang merangkumi pelbagai disiplin agama. Disamping pengajian ilmu-ilmu teras agama seperti pengajian al-Qur’an dan al-Sunnah, program ini juga menawarkan beberapa pengajian yang mempunyai aspek aplikasi dan kefahaman berdasarkan kepada keadaan dan kehidupan semasa seperti Taṣawwur Islam, Pendidikan Islam dan Sains Islam. DPQS bertujuan memberi peluang kepada lulusan program Kelas Bimbingan Menengah (KBM 4) di Andalus dan Cordova, lulusan Madrasah Sepenuh Masa (Thanawi Empat), lulusan Sijil Pengajian Al-Quran (SPA), Sijil Pengajian Ugama (SPU) di Al-Zuhri dan lain-lain untuk melanjutkan pengajian Islam (bukan sepenuh masa) ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan ini mereka mendapat peluang untuk mendalami dan meluaskan pemikiran serta kefahaman Islam sejajar dengan keperluan-cabaran semasa.

 

 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


• Berusia tidak kurang dari 17 tahun

• Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat menengah di institusi pengajian agama seperti madrasah masjid, persatuan Islam atau agensi swasta.


Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.


Pengajian Secara Odit (Berkala1)

• Berusia tidak kurang dari 17 tahun


Lembaga Pengurusan boleh melakukan interviu terhadap calon-calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.

 

 

MUSIM PENGAJIAN


Semester 1:

Penggal 1

Minggu Pengajian (Feb-Apr): 10 minggu

Minggu Peperiksaan (Apr): 2 minggu

Minggu Cuti (Mei): 1 minggu


Penggal 2

Minggu Pengajian (Mei-Jul): 10 minggu

Minggu Peperiksaan (Jul): 2 minggu

Minggu Cuti (Jul): 1 minggu


Semester 2:

Penggal 3

Minggu Pengajian (Ogos-Okt): 10 minggu

Minggu Peperiksaan (Okt): 2 minggu

Minggu Cuti (Okt): 1 minggu


Penggal 4

Minggu Pengajian (Nov-Jan): 10 minggu

Minggu Peperiksaan (Jan): 2 minggu

Minggu Cuti (Jan): 1 minggu

 

 

SISTEM PENILAIAN


Penilaian dijalankan secara berterusan dan di akhir setiap penggal. Tujuan penilaian berterusan ialah untuk membolehkan pelajar dan pensyarah menilai kebolehan dan pencapaian seseorang pelajar dari masa ke semasa supaya pelajar dan pensyarah dapat mengambil tindakan yang sewajarnya.


 

PENGANUGERAHAN SIJIL


Sijil Diploma Pengajian al-Quran dan Sunnah akan dianugerahkan mengikut kelas-kelas yang berdasarkan kepada Himpunan Purata Timbunan Nilai Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan.


 

JALUR DPQS


Peserta yang berjaya menamatkan pengajian DPQS berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program separuh masa seperti program Sarjana Muda Pengajian Islam (SMPI) di Institut Pengajian Al-Zuhri.


 

YURAN PENGAJIAN


Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $54.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $88.00 sebulan (dibayar melalui giro).


 

Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.


Sila ke lelaman www.zuhri.com.sg untuk maklumat terperinci program DPQS.

 


Monday, 14 February 2011 00:33

Pra Diploma Pengajian Islam (PPI)

Sinopsis


Pengajian sepenuh masa selama 2 tahun (6 semester) ini sesuai untuk lulusan dari sekolah konvensional yang sudah tamat GCE 'O' atau GCE 'A' dan berhasrat untuk melanjutkan pengajian ke Diploma Pengajian Islam (DPI).

 

Syarat-syarat kemasukan


Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Pra-Diploma Pengajian Islam perlu memenuhi syarat-syarat di bawah:

 1. Berusia tidak kurang daripada 16 tahun
 2. Mempunyai sekurang-kurangnya 3 kredit GCE ‘O’ Level
 3. Mempunyai kelulusan peperiksaan darjah 6 peringkat madrasah kelolaan MUIS atau setaraf dengannya.
 4. Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad. Peperiksaan kemasukan (entry test) juga akan diberikan untukmemastikan kemahiran bahasa calon menepati taraf yang telah ditetapkan.

 

Pengajian Secara Odit


 

Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.


Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu terhadap calon tertentu dankeputusannya adalah muktamad. Peperiksaan kemasukan (entry test) juga akan diberikan untuk memastikan kemahiran bahasa calon menepati taraf yang telah ditetapkan.

 

 

Waktu Pengajian


Isnin hingga Jumaat (pagi dan petang) - Wisma Indah


Prosedur Kemasukan


Peserta yang berminat untuk memasuki program Pra-Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan:

 1. 2 keping gambar saiz passport
 2. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
 3. Surat keterangan (testimonial letter) daripada sekolah, jika ada
 4. Salinan surat berhenti atau keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)
 5. Calon tidak dibenarkan untuk membuat pendaftaran selepas 3 minggu pengajian bermula

 

Yuran


 

Yuran Pendaftaran
Pra Diploma : $107.00
Odit : $54.00
Yuran Bulanan
Pra Diploma : $828 Setiap Semester/ $207 Setiap Bulan
Odit : $46 Setiap Modul

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

 

Tempoh Pengajian


Tempoh pengajian bagi Pra-Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri adalah tidak kurang daripada 2 tahun (6 semester).


Al-Zuhri mengamalkan sistem 3 semester dalam jangkamasa 12 bulan. Setiap semester mempunyai 15 minggu pengajian dan 2 minggu cuti.

 

Semester Musim Pengajian Peperiksaan Cuti
1 Feb - Mei (15 minggu) Mei (2 minggu)
2 Jun - Sep (15 minggu) Jun (2 minggu)
3 Okt - Jan (15 minggu) Jan (2 minggu)
4 Feb - Mei (15 minggu) Mei (2 minggu)
5 Jun - Sep (15 minggu) Jun (2 minggu)
6 Okt - Jan (15 minggu) Jan (2 minggu)

Pensyarah


Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.

 

 1. Fatimah Mohd Ali - BA, Hons (Shari’ah & Pengajian Islam), Universiti Mut’ah Jordan
 2. Mohamed Salehin Bin Mohamed Deros - BA (Syariah & Pengajian Islam), Universiti Kuwait
 3. Nur Aamal Binte Arif - BA (Syariah), Universiti Al-Azhar, Keherah Mesir & MA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (Fiqh & Usul Fiqh)

 

Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.

 

 

Sunday, 13 February 2011 15:27

Diploma Pengajian Islam (DPI)

Sinopsis


Pengajian sepenuh masa selama 2 tahun (6 semester) ini sesuai untuk lulusan madrasah sepenuh masa yang sudah tamat menengah 4 atau pra-universiti dan ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

 

Syarat-syarat kemasukan


Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Diploma Pengajian Islam perlu memenuhi syarat-syarat di bawah:

 1. Berusia tidak kurang daripada 16 tahun
 2. Pengajian sekurang-kurangnya 10 tahun di madrasah sepenuh masa atau institusi yang diiktiraf  setaraf dengannya
 3. Berkelulusan Sijil Empat (STE) kelolaan MUIS atau Thanawi Rabi’ (menengah 4) daripada madrasah yang diiktiraf
 4. Mempunyai sekurang-kurangnya 3 kredit GCE ‘O’ Level
 5. Selain daripada kelayakan akademik, sikap positif, aktif, cemerlang dalam kepimpinan dan pengetahuan am diberi keutamaan.

 

Pengajian Secara Odit


 

Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.


Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu terhadap calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad. Peperiksaan kemasukan (entry test) juga akandiberikan untuk memastikan kemahiran bahasa calon menepati taraf yang telah ditetapkan.

 

 

Waktu Pengajian


Isnin hingga Jumaat (pagi dan petang) - Wisma Indah


Prosedur Kemasukan


Peserta yang berminat untuk memasuki program Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan:

 1. 2 keping gambar saiz passport
 2. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
 3. Surat keterangan (testimonial letter) daripada sekolah, jika ada
 4. Salinan surat berhenti atau keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)
 5. Calon tidak dibenarkan untuk membuat pendaftaran selepas 3 minggu pengajian bermula

 

Yuran


 

Yuran Pendaftaran
Diploma : $107.00
Odit : $54.00
Yuran Bulanan
Diploma

: $936 setiap semester/$234 setiap bulan

Odit : $57 setiap modul

 

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

 

Tempoh Pengajian


Tempoh pengajian bagi Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri adalah tidak kurang daripada2 tahun (6 semester).


Al-Zuhri mengamalkan sistem 3 semester dalam jangkamasa 12 bulan. Setiap semester mempunyai 15 minggu pengajian dan 2 minggu cuti.

 

Semester Musim Pengajian Peperiksaan Cuti
1 Feb - Mei (15 minggu) Mei (2 minggu)
2 Jun - Sep (15 minggu) Jun (2 minggu)
3 Okt - Jan (15 minggu) Jan (2 minggu)
4 Feb - Mei (15 minggu) Mei (2 minggu)
5 Jun - Sep (15 minggu) Jun (2 minggu)
6 Okt - Jan (15 minggu) Jan (2 minggu)

 

Pensyarah


Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yangbersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untukmemastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajarmendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.

 

 1. Fatimah Mohd Ali - BA (Shari’ah & Pengajian Islam), Universiti Mut’ah Jordan
 2. Mohamed Salehin Bin Mohamed Deros - BA, Syariah & Pengajian Islam, Universiti Kuwait
 3. Nur Aamal Binte Arif - BA, Syariah, Universiti Al-Azhar, Keherah Mesir & MA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (Fiqh & Usul Fiqh)
 4. Siti Fadilah Padale, BA (Bahasa Arab), Universiti Al-Azhar, Egypt

 

Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.

 


Page 3 of 3