AL-ZUHRI

Administrator

Administrator

Thursday, 28 May 2015 13:39

Kursus Fiqh Wanita (KFW)

Sinopsisperincian kursus


Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada peserta mengenai isu-isu Fiqh berkaitan wanita. Kursus selama 16 minggu ini memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk mendalami isu-isu Fiqh yang menjadi tumpuan para fuqaha’.

Pengajian ini dapat memberi faedah kepada mereka untuk mempraktikkan pengajaran yang disampaikan dengan memperbaiki aktiviti sehari-harian mereka apabila isu-isu fiqh berkenaan berlaku.


Waktu Pengajian


Hari dan waktu pengajian:

KFW A: Sabtu, 11.15-2.15ptg di Wisma Indah.
KFW A: Selasa, 6.30ptg - 9.30mlm di Marsiling

 

Pengajian separuh masa Al-Zuhri  dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian mengandungi 3 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa, untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-Zuhri.

 


Yuran


Yuran Pendaftaran
Kursus Singkat
: $54.00
Yuran Bulanan
Kursus Singkat

: $84 setiap bulan (selama 4 bulan)

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.


Tempoh Pengajian


Kursus ini mengambil masa 4 bulan (16 sesi/minggu) untuk tamat.

 

 

Pensyarah


Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.


 

Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.Tuesday, 18 December 2012 06:41

Diploma Pengajian Islam (DPI)

PENDAHULUAN


Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri (DPIZ) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa bagi peringkat pos-menengah yang merangkumi pelbagai disiplin agama. Di samping pengajian ilmu-ilmu teras agama seperti pengajian al-Quran, al-Hadith dan al-Syariah, DPIZ juga menawarkan beberapa pengajian yang mempunyai aspek aplikasi dan kefahaman berdasarkan kepada keadaan dan kehidupan semasa seperti Tasawwur Islam, Tamadun Islam, Pendidikan Islam dan Sains Islam.

 

 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


Berusia tidak kurang dari 17 tahun

• Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat menengah di institusi pengajian agama seperti madrasah masjid, persatuan Islam atau agensi swasta.


Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.


Pengajian Secara Odit (Berkala1)

• Berusia tidak kurang dari 17 tahun


Lembaga Pengurusan boleh melakukan interviu terhadap calon-calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.

 

 

MUSIM PENGAJIAN


Semester 1:

Penggal 1

Minggu Pengajian (Januari-Mac) : 13 minggu Minggu

Peperiksaan (Mac): 2 minggu

Minggu Cuti (Apr): 1 minggu


Penggal 2

Minggu Pengajian (April-Jun): 13 minggu

Minggu Peperiksaan (Jun): 2 minggu

Minggu Cuti (Jun): 1 minggu


Semester 2:

Penggal 3

Minggu Pengajian (Julai-September): 13 minggu

Minggu Peperiksaan (September): 2 minggu

Minggu Cuti (September): 1 minggu


Penggal 4

Minggu Pengajian (Oktober-Disember): 13 minggu

Minggu Peperiksaan (Disember): 2 minggu

Minggu Cuti (Disember): 1 minggu

 

 

SISTEM PENILAIAN


Penilaian dijalankan secara berterusan dan di akhir setiap penggal. Tujuan penilaian berterusan ialah untuk membolehkan pelajar dan pensyarah menilai kebolehan dan pencapaian seseorang pelajar dari masa ke semasa supaya pelajar dan pensyarah dapat mengambil tindakan yang sewajarnya.

 

 

PENGANUGERAHAN SIJIL


Sijil Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri akan dianugerahkan mengikut kelas-kelas yang berdasarkan kepada Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan.


 

JALUR DPIZ


Peserta yang berjaya menamatkan pengajian DPIZ berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program separuh masa seperti program Diploma Pengajian Islam Lanjutan DPIL atau program Sarjana Muda Pengajian Islam (SMPI) di Institut Pengajian Al-Zuhri.


 

YURAN PENGAJIAN


Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $54.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $88.00 sebulan (dibayar melalui giro).


Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.

 

 

Sila ke lelaman www.zuhri.com.sg untuk maklumat terperinci program DPIZ.


Thursday, 05 January 2012 08:31

Sijil Psikologi Islam dan Kaunseling (SPIK)

 

 

PENDAHULUAN


Memperdalami ilmu psikologi dan kaunseling yang berteraskan Islam merupakan salah satu perkara yang sangat dititik beratkan oleh umat Islam lantas ianya dipelajari untuk mempertahankan kesihatan mental dan keimanan dalam diri individu. Institut Pengajian Tinggi Al- Zuhri telah mengorak langkah untuk menawarkan Sijil Pengajian Psikologi Islam & Kaunseling sebagai pengajian separuh masa bagi peringkat pos menengah. Tujuan utamanya ialah agar umat Islam dapat meningkatkan kesedaran dan dan memberikan pemahaman tentang sifat manusia yang dinyatakan di dalam al-Quran & Hadith dan manusia dari teori Barat.

 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


Calon yang ingin melanjutkan pengajian ke Sijil Psikologi Islam & Kaunseling perlu memenuhi syarat-syarat di bawah:

• Berusia tidak kurang daripada 16 tahun.

• Pernah mengikuti pengajian psikologi dan kaunseling secara formal di pelbagai institusi pengajian seperti masjid, persatuan Islam, agensi swasta dan lain-lain.


Pengajian Secara Odit

Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.

 

 

MUSIM PENGAJIAN


Pengajian mengambil masa 6 semester (atau 2 tahun) untuk tamat dan setiap semester mengambil masa 4 bulan. Setiap semester mengambil masa 17 minggu, yang mencakupi 14 minggu pengajian, 2 minggu peperiksaan dan 1 minggu cuti. Pelajar akan mengambil 2 modul untuk setiap semester.


Semester 1 :

Minggu Pengajian : Feb – Mei (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Mei (2 minggu)

Minggu Cuti : Mei (1 minggu)


Semester 2 :

Minggu Pengajian : Jun – Sep (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Sep (2 minggu)

Minggu Cuti : Sep (1 minggu)


Semester 3 :

Minggu Pengajian : Okt – Jan (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Jan (2 minggu)

Minggu Cuti : Jan (1 minggu)


Semester 4 :

Minggu Pengajian : Feb – Mei (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Mei (2 minggu)

Minggu Cuti : Mei (1 minggu)


Semester 5 :

Minggu Pengajian : Jun – Sep (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Sep (2 minggu)

Minggu Cuti : Sep (1 minggu)


Semester 6 :

Minggu Pengajian : Okt – Jan (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Jan (2 minggu)

Minggu Cuti : Jan (1 minggu)

 

 

PENGANUGERAHAN SIJIL


Sijil Psikologi Islam dan Kaunseling akan dianugerahkan mengikut kelas-kelas yang berdasarkan kepada Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan.

 

 

YURAN PENGAJIAN


Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $54.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $86.00 sebulan (dibayar melalui giro).

 

Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.

 Thursday, 08 December 2011 07:22

Sijil Pengajian Bahasa Arab Lanjutan (SPBAL)


PENDAHULUAN


Sijil Pengajian Bahasa Arab (Lanjutan) ditawarkan oleh Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri untuk peserta dewasa yang telah tamat Sijil Pengajian Bahasa Arab (SPBA) atau yang setaraf dengannya. Ianya merangkumi pelbagai ilmu-ilmu asas bahasa Arab. Fokus utama pengajian ialah membangun empat kemahiran bahasa iaitu pertuturan, pendengaran, bacaan dan kefahaman di peringkat yang paling asas. Pengajian ini sesuai untuk peserta yang telah tamat mengikuti Sijil Pengajian Bahasa Arab (SPBA) atau yang setaraf dengannya, tetapi tidak diwajibkan peperiksaan. Dengan mengikuti pengajian ini ia dapat membantu peserta ke arah menguasai bahasa tersebut untuk tujuan komunikasi dalam pekerjaan atau ke arah mengusainya untuk tujuan mendalami pengajian Islam.

 

 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


Peserta yang ingin mengikuti pengajian Sijil Pengajian Bahasa Arab perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

• Berusia tidak kurang daripada 16 tahun.

• Mengenal huruf-huruf Hija’iyyah dan pernah belajar mengaji atau mengikuti kursus Iqra’ secara tidak formal atau secara formal di institusi pengajian seperti masjid, persatuan Islam dan agensi swasta.

• Telah tamat pengajian Sijil Pengajian Bahasa Arab atau yang setaraf dengannya.

Pihak pengurusan akan menilai sekiranya diperlukan pelajar untuk mengambil ujian kemasukan bagi yang berkelulusan dari pengajian Bahasa Arab di luar institut Al-Zuhri


Pengajian Secara Odit

Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.

 

 

MUSIM PENGAJIAN


Pengajian mengambil masa 6 semester (atau 2 tahun) untuk tamat dan setiap semester mengambil masa 4 bulan. Setiap semester mengambil masa 17 minggu, yang mencakupi 14 minggu pengajian, 2 minggu peperiksaan dan 1 minggu cuti. Pelajar akan mengambil 2 modul untuk setiap semester.


Semester 1 :

Minggu Pengajian : Feb – Mei (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Mei (2 minggu)

Minggu Cuti : Mei (1 minggu)


Semester 2 :

Minggu Pengajian : Jun – Sep (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Sep (2 minggu)

Minggu Cuti : Sep (1 minggu)


Semester 3 :

Minggu Pengajian : Okt – Jan (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Jan (2 minggu)

Minggu Cuti : Jan (1 minggu)


Semester 4 :

Minggu Pengajian : Feb – Mei (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Mei (2 minggu)

Minggu Cuti : Mei (1 minggu)


Semester 5 :

Minggu Pengajian : Jun – Sep (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Sep (2 minggu)

Minggu Cuti : Sep (1 minggu)


Semester 6 :

Minggu Pengajian : Okt – Jan (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Jan (2 minggu)

Minggu Cuti : Jan (1 minggu)

 

 

PENGANUGERAHAN SIJIL


Penilaian dijalankan secara berterusan dan diakhir setiap semester. Tujuan penilaian berterusan ialah untuk membolehkan peserta dan pensyarah menilai kebolehan dan pencapaian seseorang peserta dari masa ke semasa supaya peserta dan pensyarah dapat mengambil tindakan yang sewajarnya.

 

 

JALUR SPBAL


Peserta yang berjaya menamatkan pengajian SPBAL berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program separuh masa seperti program Diploma Pengajian Bahasa Arab (DPBA) di Institut Pengajian Al-Zuhri.

 

 

YURAN PENGAJIAN


Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $54.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $86.00 sebulan (dibayar melalui giro).

 

Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.

Thursday, 31 March 2011 07:44

test program


Sinopsis


Pengajian sepenuh masa selama 2 tahun (6 semester) ini sesuai untuk lulusan madrasah sepenuh masa yang sudah tamat menengah 4 atau pra-universiti dan ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

 

Syarat-syarat kemasukan


Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Diploma Pengajian Islam perlu memenuhi syarat-syarat di bawah:
 1. Berusia tidak kurang daripada 16 tahun
 2. Pengajian sekurang-kurangnya 10 tahun di madrasah sepenuh masa atau institusi yang diiktiraf  setaraf dengannya
 3. Berkelulusan Sijil Empat (STE) kelolaan MUIS atau Thanawi Rabi’ (menengah 4) daripada madrasah yang diiktiraf
 4. Mempunyai sekurang-kurangnya 3 kredit GCE ‘O’ Level
 5. Berkelulusan Thanawi ‘Aali (pra-universiti) daripada madrasah atau institusi yang diiktiraf. Para pelajar Thanawi ‘Aali boleh dikecualikan daripada beberapa modul yang telah mereka pelajari setelah mendapat kelulusan daripada Pengurusan.
 6.  Selain daripada kelayakan akademik, sikap positif, aktif, cemerlang dalam kepimpinan dan pengetahuan am diberi keutamaan.

 

Pengajian Secara Odit


Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part-time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan transkrip untuk modul yang diambil dan tidak akan diberikan sijil kelulusan diploma.

Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu terhadap calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad. Peperiksaan kemasukan (entry test) juga akandiberikan untuk memastikan kemahiran bahasa calon menepati taraf yang telah ditetapkan.

 

 

Waktu Pengajian


Isnin hingga Jumaat (pagi dan petang)


Prosedur Kemasukan


Peserta yang berminat untuk memasuki program Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan:
 1. 2 keping gambar saiz passport
 2. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
 3. Surat keterangan (testimonial letter) daripada sekolah, jika ada
 4. Salinan surat berhenti atau keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)
 5. Calon tidak dibenarkan untuk membuat pendaftaran selepas 3 minggu pengajian bermula

 

Yuran


 

Yuran Pendaftaran
Diploma : $100.00
Odit : $50.00
Yuran Bulanan
Diploma

: $800 setiap semester/       $200 setiap bulan

Odit : $50 setiap modul

Tempoh Pengajian


Tempoh pengajian bagi Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri adalah tidak kurang daripada2 tahun (6 semester).


Al-Zuhri mengamalkan sistem 3 semester dalam jangkamasa 12 bulan. Setiap semester mempunyai 15 minggu pengajian dan 2 minggu cuti.

 

Semester Musim Pengajian Peperiksaan Cuti
1 Feb - Mei (15 minggu)
Mei (2 minggu)
2 Jun - Sep (15 minggu)
Jun (2 minggu)
3 Okt - Jan (15 minggu)
Jan (2 minggu)
4 Feb - Mei (15 minggu)
Mei (2 minggu)
5 Jun - Sep (15 minggu)
Jun (2 minggu)
6 Okt - Jan (15 minggu)
Jan (2 minggu)

 

Pensyarah


Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yangbersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untukmemastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajarmendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.

 

 1. Adam Ismail, BA (Da’wah), Universiti Islam Madinah
 2. Fathurrahman Dawoed, BA (Shari’ah), Universiti Islam Madinah
 3. Fatimah Mohd Ali - BA (Shari’ah & Pengajian Islam), Universiti Mut’ah Jordan
 4. Husny Jasin Amin Sahib - BA (Hadith), Universiti Islam Madinah
 5. Mohamed Aidil Subhan bin Mohamed Sulor, BA Hons (Pengajian Bahasa Melayu) Universiti Malaya. MA, Universiti Nanyang Teknologi
 6.  Roselinah Rasiman, BA (Geografi dan Psikologi), Universiti Kebangsaan Singapura
 7.  Siti Fadilah Padale, BA (Bahasa Arab), Universiti Al-Azhar, Egypt
 8.  Tajul Arif Mohd Yusof, BA, Universiti Malaya (Pengajian Bahasa Melayu)
 9.  Umar Mohammad Noor - BA (Hadith), Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta MA, (Hadith), Universiti Omdurman, Sudan
Thursday, 31 March 2011 06:58

Siri Kuliah Zuhri

Klik link di bawah untuk mendengar Siri Kuliah Zuhri :

 

    Siri Kuliah bersama Prof Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 2011

 

  Siri Kuliah bersama Ust TM Fouzy, 26 Julai 2010

 

  Siri Kuliah bersama Prof Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 2008   


 

 

 

 

 

 

 


Tuesday, 15 March 2011 09:34

sample


Sinopsis


Pengajian sepenuh masa selama 2 tahun (6 semester) ini sesuai untuk lulusan madrasah sepenuh masa yang sudah tamat menengah 4 atau pra-universiti dan ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

 

Syarat-syarat kemasukan


Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Diploma Pengajian Islam perlu memenuhi syarat-syarat di bawah:
 1. Berusia tidak kurang daripada 16 tahun
 2. Pengajian sekurang-kurangnya 10 tahun di madrasah sepenuh masa atau institusi yang diiktiraf  setaraf dengannya
 3. Berkelulusan Sijil Empat (STE) kelolaan MUIS atau Thanawi Rabi’ (menengah 4) daripada madrasah yang diiktiraf
 4. Mempunyai sekurang-kurangnya 3 kredit GCE ‘O’ Level
 5. Berkelulusan Thanawi ‘Aali (pra-universiti) daripada madrasah atau institusi yang diiktiraf. Para pelajar Thanawi ‘Aali boleh dikecualikan daripada beberapa modul yang telah mereka pelajari setelah mendapat kelulusan daripada Pengurusan.
 6.  Selain daripada kelayakan akademik, sikap positif, aktif, cemerlang dalam kepimpinan dan pengetahuan am diberi keutamaan.

 

Pengajian Secara Odit


Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part-time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan transkrip untuk modul yang diambil dan tidak akan diberikan sijil kelulusan diploma.

Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu terhadap calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad. Peperiksaan kemasukan (entry test) juga akandiberikan untuk memastikan kemahiran bahasa calon menepati taraf yang telah ditetapkan.

 

 

Waktu Pengajian


Isnin hingga Jumaat (pagi dan petang)


Prosedur Kemasukan


Peserta yang berminat untuk memasuki program Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan:
 1. 2 keping gambar saiz passport
 2. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
 3. Surat keterangan (testimonial letter) daripada sekolah, jika ada
 4. Salinan surat berhenti atau keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)
 5. Calon tidak dibenarkan untuk membuat pendaftaran selepas 3 minggu pengajian bermula

 

Yuran


 

Yuran Pendaftaran
Diploma : $100.00
Odit : $50.00
Yuran Bulanan
Diploma

: $800 setiap semester/       $200 setiap bulan

Odit : $50 setiap modul

Tempoh Pengajian


Tempoh pengajian bagi Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri adalah tidak kurang daripada2 tahun (6 semester).


Al-Zuhri mengamalkan sistem 3 semester dalam jangkamasa 12 bulan. Setiap semester mempunyai 15 minggu pengajian dan 2 minggu cuti.

 

Semester Musim Pengajian Peperiksaan Cuti
1 Feb - Mei (15 minggu)
Mei (2 minggu)
2 Jun - Sep (15 minggu)
Jun (2 minggu)
3 Okt - Jan (15 minggu)
Jan (2 minggu)
4 Feb - Mei (15 minggu)
Mei (2 minggu)
5 Jun - Sep (15 minggu)
Jun (2 minggu)
6 Okt - Jan (15 minggu)
Jan (2 minggu)

 

Pensyarah


Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yangbersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untukmemastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajarmendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.

 

 1. Adam Ismail, BA (Da’wah), Universiti Islam Madinah
 2. Fatimah Mohd Ali - BA (Shari’ah & Pengajian Islam), Universiti Mut’ah Jordan
 3. Husny Jasin Amin Sahib - BA (Hadith), Universiti Islam Madinah
 4. Mohamed Aidil Subhan bin Mohamed Sulor, BA Hons (Pengajian Bahasa Melayu) Universiti Malaya. MA, Universiti Nanyang Teknologi
 5.  Roselinah Rasiman, BA (Geografi dan Psikologi), Universiti Kebangsaan Singapura
 6.  Siti Fadilah Padale, BA (Bahasa Arab), Universiti Al-Azhar, Egypt
 7.  Tajul Arif Mohd Yusof, BA, Universiti Malaya (Pengajian Bahasa Melayu)
 8.  Umar Mohammad Noor - BA (Hadith), Institut Agama Islam Negeri, Jakarta MA, (Hadith), Universiti Islam Omdurman, Sudan
Monday, 14 February 2011 01:18

Sijil Pengajian Bahasa Arab (SPBA)

 

PENDAHULUAN


Sijil Pengajian Bahasa Arab (SPBA) ditawarkan oleh Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri untuk peserta dewasa. Ianya merangkumi pelbagai ilmu-ilmu asas bahasa Arab. Fokus utama pengajian ialah membangun empat kemahiran bahasa iaitu pertuturan, pendengaran, bacaan dan kefahaman di peringkat yang paling asas. Pengajian ini sesuai untuk peserta yang tidak pernah mengikuti pengajian bahasa Arab atau telah mengikutinya, tetapi belum berupaya menguasai kemahiran-kemahiran asas bahasa tersebut. Dengan mengikuti pengajian ini ia dapat membantu peserta ke arah menguasai bahasa tersebut untuk tujuan komunikasi dalam pekerjaan atau ke arah mengusainya untuk tujuan mendalami pengajian Islam.

 

 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


Peserta yang ingin mengikuti pengajian Sijil Pengajian Bahasa Arab perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

• Berusia tidak kurang daripada 16 tahun.

• Mengenal huruf-huruf Hija’iyyah dan pernah belajar mengaji atau mengikuti kursus Iqra’ secara tidak formal atau secara formal di institusi pengajian seperti masjid, persatuan Islam dan agensi swasta

• Telah tamat pengajian Sijil Pengajian Bahasa Arab atau yang setaraf dengannya.

 

 

PENGAJIAN SECARA ODIT


Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.

 

 

MUSIM PENGAJIAN


Pengajian mengambil masa 6 semester (atau 2 tahun) untuk tamat dan setiap semester mengambil masa 4 bulan. Setiap semester mengambil masa 17 minggu, yang mencakupi 14 minggu pengajian, 2 minggu peperiksaan dan 1 minggu cuti. Pelajar akan mengambil 2 modul untuk setiap semester.


Semester 1 :

Minggu Pengajian : Feb – Mei (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Mei (2 minggu)

Minggu Cuti : Mei (1 minggu)


Semester 2 :

Minggu Pengajian : Jun – Sep (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Sep (2 minggu)

Minggu Cuti : Sep (1 minggu)


Semester 3 :

Minggu Pengajian : Okt – Jan (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Jan (2 minggu)

Minggu Cuti : Jan (1 minggu)


Semester 4 :

Minggu Pengajian : Feb – Mei (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Mei (2 minggu)

Minggu Cuti : Mei (1 minggu)


Semester 5 :

Minggu Pengajian : Jun – Sep (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Sep (2 minggu)

Minggu Cuti : Sep (1 minggu)


Semester 6 :

Minggu Pengajian : Okt – Jan (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Jan (2 minggu)

Minggu Cuti : Jan (1 minggu)

 

 

PENGANUGERAHAN SIJIL


Sijil Pengajian Bahasa Arab akan dianugerahkan mengikut kelas-kelas yang berdasarkan kepada Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan.

 

 

JALUR SPBA


Peserta yang berjaya menamatkan pengajian SPBA berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program separuh masa seperti program Diploma Pengajian Bahasa Arab (DPBA) di Institut Pengajian Al-Zuhri.

 

 

YURAN PENGAJIAN


Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $54.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $86.00 sebulan (dibayar melalui giro).

 

Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.Monday, 14 February 2011 01:06

Sijil Pengajian Al-Quran (SPA)

 

PENDAHULUAN


Memperdalami ilmu al-Quran merupakan salah satu perkara yang sangat dititik beratkan oleh umat Islam lantas ianya dipelajari secara kerap di masjid-masjid atau di institusi-institusi Islam. Fenomena ini berlaku sejak zaman Rasulullah s.a.w, para sahabat dan juga ulama’-ulama’ yang silam. Justeru itu, Institut Pengajian Tinggi Al- Zuhri telah mengorak langkah untuk menawarkan Sijil Pengajian al-Qur’an sebagai pengajian separuh masa bagi peringkat pos menengah. Tujuan utamanya ialah agar umat Islam dapat mengenali al-Qur’an serta dapat merealisasikan ajarannya dalam kehidupan seharian mereka.

 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


Calon yang ingin melanjutkan pengajian ke Sijil Pengajian Al-Quran perlu memenuhi syarat-syarat di bawah:

• Berusia tidak kurang daripada 16 tahun.

• Pernah mengikuti pengajian Islam secara formal di pelbagai institusi pengajian seperti masjid, persatuan Islam, agensi swasta dan lain-lain.

• Berupaya membaca Al-Quran dengan baik.


Pengajian Secara Odit

Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.

 

 

MUSIM PENGAJIAN


Pengajian mengambil masa 6 semester (atau 2 tahun) untuk tamat dan setiap semester mengambil masa 4 bulan. Setiap semester mengambil masa 17 minggu, yang mencakupi 14 minggu pengajian, 2 minggu peperiksaan dan 1 minggu cuti. Pelajar akan mengambil 2 modul untuk setiap semester.


Semester 1 :

Minggu Pengajian : Feb – Mei (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Mei (2 minggu)

Minggu Cuti : Mei (1 minggu)


Semester 2 :

Minggu Pengajian : Jun – Sep (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Sep (2 minggu)

Minggu Cuti : Sep (1 minggu)


Semester 3 :

Minggu Pengajian : Okt – Jan (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Jan (2 minggu)

Minggu Cuti : Jan (1 minggu)


Semester 4 :

Minggu Pengajian : Feb – Mei (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Mei (2 minggu)

Minggu Cuti : Mei (1 minggu)


Semester 5 :

Minggu Pengajian : Jun – Sep (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Sep (2 minggu)

Minggu Cuti : Sep (1 minggu)


Semester 6 :

Minggu Pengajian : Okt – Jan (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Jan (2 minggu)

Minggu Cuti : Jan (1 minggu)

 

 

PENGANUGERAHAN SIJIL


Sijil Pengajian Al-Quran akan dianugerahkan mengikut kelas-kelas yang berdasarkan kepada Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan.

 

 

JALUR SPA


Peserta yang berjaya menamatkan pengajian SPA berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program separuh masa seperti program Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah (DPQS) atau Diploma Pengajian Islam (DPIZ) di Institut Pengajian Al-Zuhri.

 

 

YURAN PENGAJIAN


Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $54.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $86.00 sebulan (dibayar melalui giro).

 

Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.


 


Monday, 14 February 2011 01:03

Sijil Pengajian Ugama (SPU)

 

 

PENDAHULUAN


Sijil Pengajian Ugama (SPU) ditawarkan oleh Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri sebagai pengajian pos-menengah yang merangkumi pelbagai disiplin agama. Di samping menawarkan pengajian agama yang teras seperti pengajian al-Quran, al-hadith dan al-Shariah. Sijil Pengajian Ugama juga menawarkan beberapa pengajian yang mempunyai aspek aplikasi dan kefahaman berdasarkan kepada keadaan dan kehidupan semasa seperti TaÎawwur Islamm, Sejarah Tamadun Islam dan Sejarah Pendidikan Islam. Pengajian ini sesuai untuk peserta yang sudah mengikuti pengajian fardhu ‘ain peringkat asas di pelbagai institusi pengajian Islam.

 

 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


Calon yang ingin melanjutkan pengajian ke Sijil Pengajian Al-Quran perlu memenuhi syarat-syarat di bawah:

• Berusia tidak kurang daripada 16 tahun.

• Pernah mengikuti pengajian Islam secara formal di pelbagai institusi pengajian seperti masjid, persatuan Islam, agensi swasta dan lain-lain.


Pengajian Secara Odit

Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.

 

 

MUSIM PENGAJIAN


Pengajian mengambil masa 6 semester (atau 2 tahun) untuk tamat dan setiap semester mengambil masa 4 bulan. Setiap semester mengambil masa 17 minggu, yang mencakupi 14 minggu pengajian, 2 minggu peperiksaan dan 1 minggu cuti. Pelajar akan mengambil 2 modul untuk setiap semester.


Semester 1 :

Minggu Pengajian : Feb – Mei (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Mei (2 minggu)

Minggu Cuti : Mei (1 minggu)


Semester 2 :

Minggu Pengajian : Jun – Sep (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Sep (2 minggu)

Minggu Cuti : Sep (1 minggu)


Semester 3 :

Minggu Pengajian : Okt – Jan (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Jan (2 minggu)

Minggu Cuti : Jan (1 minggu)


Semester 4 :

Minggu Pengajian : Feb – Mei (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Mei (2 minggu)

Minggu Cuti : Mei (1 minggu)


Semester 5 :

Minggu Pengajian : Jun – Sep (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Sep (2 minggu)

Minggu Cuti : Sep (1 minggu)


Semester 6 :

Minggu Pengajian : Okt – Jan (7 minggu)

Minggu Peperiksaan : Jan (2 minggu)

Minggu Cuti : Jan (1 minggu)

 

 

PENGANUGERAHAN SIJIL


Sijil Pengajian Ugama Islam akan dianugerahkan mengikut kelas-kelas yang berdasarkan kepada Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan.

 

 

JALUR SPU


Peserta yang berjaya menamatkan pengajian SPU berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program separuh masa seperti program Diploma Pengajian Islam (DPIZ) di Institut Pengajian Al-Zuhri.

 

 

YURAN PENGAJIAN


Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $54.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $86.00 sebulan (dibayar melalui giro).


Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.


Page 2 of 3