AL-ZUHRI

Senarai Pensyarah Zuhri


1. MOHAMED SALEHIN BIN MOHAMED DEROS

BA, Hons (Shariah), Universiti Kuwait

 

2. NUR AAMAL ARIF

MA, (Ilmu Wahyu), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia


3. MOHAMMAD RIZHAN BIN LEMAN

MCL, (Undang-Undang), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

 

4. ABDULLAH OTHMAN

MA, (Sains Islam), International Institute of Islamic Thought & Civilization (ISTAC)


5. MD FUAD MD ARIS

MA, (Shariah), Universiti Islam Madinah


6. FATHURRAHMAN DAWOED

MA, (Pengajian Islam), Universiti Sains Malaysia


7. FATIMAH MOHD ALI

BA, Hons (Shariah & Pengajian Islam), Universiti Mu’tah, Jordan


8. SITI RADIAH BINTE HASSAN

BA, (Shariah), Universiti Al-Fath, Damsyiq


9. ISKANDAR ABDULLAH

Berpengalaman dalam pengajaran Bahasa Arab


10. ILYAS ZAKARIA

BA, (Bahasa Arab), Universiti Al-Azhar, Mesir


11. MOHAMED AIDIL MOHAMED SULOR

Phd, (Perancangan Pembelajaran), Nanyang Technology University, Singapura


12. MD HIDAYAT MD ISMAIL

BA, (Bahasa Arab), Universiti Umm Al-Qura


13. MD QUSAIRY TAHA

MA, (Tafsir), Universiti Kebangsaan Malaysia

 

14. NEK MAH BTE BATRI

PhD, (Pengajian Islam), Universitas Muhammadiyah Malang


15. MOHD GHAZALI MOHD SAID

PhD, (Pendidikan Islam), Universitas Muhammadiyah Malang

 

16. SITI FADILAH PADALE

BA, (Bahasa Arab), Universiti Al-Azhar, Mesir

 

17. ZUBAIDAH ABDUL GHANI

MA, (Pengajaran Bahasa Inggeris & Linguistik), Leeds University

 

18. ZAINAL ABIDIN BIN ABDUL AZIZ

BA, (Bahasa Arab) Universiti Umm Al-Qura


19. ABDUL RAHMAN ABDUL AZIZ

BA, (Bahasa Arab), Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang


20ROHANA ITHNIN

MA, (Pengajian Islam), Universitas Islam Negri Syariff Hidayatullah Jakarta


21. FEIRUL MALIQ BIN INTAJALE

 

PhD, (Undang-Undang Pewarisan), Universiti Malaya


22. RUKNUDDIN ZAINOR

BA, (Shariah), Universiti Kolej Insaniyah